Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie Szkółki Piłkarskiej SYPANIEC i festynu sportowego”

Stowarzyszenie „Frydmański Sypaniec” z/s we Frydmanie ul. Jana III Sobieskiego 19, 34-435 Frydman, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie Szkółki Piłkarskiej SYPANIEC i festynu sportowego” w trybie określonym w § 9 Uchwały Nr III-21/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne (tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot i uznając spełnienie łącznie przesłanki, o których mowa w § 9 Uchwały Nr III-21/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 grudnia 2018 r. podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łapsze Niżne, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łapsze Niżne oraz na stronie internetowej urzędu www.lapszenizne.pl.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godziny 15.30 w formie pisemnej do Urzędu Gminy Łapsze Niżne pod adresem: ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne lub drogą elektroniczną na adres: gmina@lapszenizne.pl na załączonym formularzu.

  

                                                                                                                            Wójt Gminy Łapsze Niżne

                                                                                                                                 / - / Jakub Jamróz

 

link do ogłoszenia w BIP: https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,319095,male-granty-dotacje-bez...

 

 

Data: 
piątek, Marzec 29, 2019
Back to Top