Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej z Łapsz Niznych na realizacje zadania " Zawody Sportowo- Pożarnicze dla Ochotniczych Straż Pożarnych"