Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”