Obowiązkowy wpis przedsiębiorców do Rejestru BDO

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, iż do 31 grudnia 2019 roku należy złożyć, wniosek o wpis do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Rejestr prowadzony jest przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Opłata rejestrowa wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców i 300 zł w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

Uwaga: Firmy bez wpisu do BDO działają nielegalnie.

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru lub braku numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do rejestru BDO, administracyjna kara pieniężna wynosi od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Szczegółowe informacje dotyczące wpisu do BDO znajdują się na stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl/

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoja działalność podlega wpisowi, skontaktuj się właściwym Urzędem Marszałkowskim:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

telefon: 12 397 44 44

               12 630 34 92

               12 630 31 40

ul. Racławicka 56
31-017 Kraków

 

 

Data: 
piątek, Grudzień 13, 2019