Nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

15.05.2020r. ruszyła nowa odsłona Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze".  Nowa wersja programu została opracowana tak, aby uprościć formularz wniosku i ułatwić otrzymanie dofinansowania. Wszystkie szczegóły dot. programu znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakładce „Czyste Powietrze >>> Portal Beneficjenta” https://portal.wfos.krakow.pl/

Dodatkowo, została uruchomiona strona https://czystepowietrze.gov.pl/, gdzie  w zakładce „do pobrania” opisane zostały koszty kwalfikowane oraz zakres rzeczowy programu. W zakładce „Warto wiedzieć” opublikowano najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi, dot. nowych zasad naboru wniosków. Baza będzie rozwijana na bieżąco.  Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami wszystkich mieszkańców zainteresowanych programem.

Data: 
wtorek, Maj 19, 2020