Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łapsze Niżne