Trzy krainy logo

Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości

Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Data: 
wtorek, Wrzesień 10, 2019