Nieodpłatna Pomoc Prawna tylko za pomocą środków komunikacji na odległość

W  sprawie udzielania  nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie  Nowotarskim. W celu  przeciwdziałania  zagrożeniu  związanemu  z COVID-19 od dnia  20 marca  2020 r. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

BĘDĄ UDZIELANE   WYŁĄCZNIE  ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ
 

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres:

pomocprawna@nowotarski.pl

skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WZÓR ZGŁOSZENIA PORADY NA ODLEGŁOŚĆ WRAZ Z OŚWIADCZENIEM

O terminie porady zostaną Państwo poinformowani

Dodatkowe informacje pod nr tel. 18 2661 300

 

Data: 
piątek, Marzec 20, 2020