Nabór członków komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w 2020

Wójt Gminy Łapsze Niżne ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych  w otwartych konkursach ofert. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Łapsze Niżne do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2020 roku.
Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych pod adresem https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,328334,2019.html zakładce organizacje pozarządowe.
Zgłoszenia członków przyjmowane będą do dnia 23 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu) – na formularzu w kopercie z dopiskiem "Nabór członków do komisji konkursowych " w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Data: 
środa, Grudzień 4, 2019