Trzy krainy logo

Nabór członków komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w 2019

Wójt Gminy Łapsze Niżne ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych  w otwartych konkursach ofert. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Łapsze Niżne do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2019 roku.

Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych pod adresem https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,311407,2018.html zakładce organizacje pozarządowe.

Zgłoszenie członków przyjmowane są do dnia 27 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu) – na formularzu w kopercie z dopiskiem "Nabór członków do komisji konkursowych " w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

  Formularz zgłoszeniowy - Nabór na członków komisji konkursowych

Data: 
czwartek, Grudzień 13, 2018
Back to Top