Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO oraz WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE ZAPRASZAJĄ:

 mieszkańców Gminy Łapsze Niżne
 na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich

 

termin dyżuru :

11 października 2019 roku (piątek)

godz. 12.30 - 15.00

miejsce dyżuru:

Urząd Gminy Łapsze Niżne (sala obrad)
ul. Jana Pawła II 20

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Data: 
środa, Październik 2, 2019