Trzy krainy logo

MAŁOPOLSKI KONKURS WIEDZY dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

"Małopolska kolebką futbolu"
(Wkład Małopolski w rozwój piłki nożnej w Polsce i Europie)
 
Organizatorzy:
Małopolski Związek Piłki Nożnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Patronat Honorowy:
Polski Związek Piłki Nożnej
Małopolski Kurator Oświaty
 
REGULAMIN KONKURSU
 
I. Cel
- popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży
- krzewienie wiedzy na temat piłki nożnej
- promocja Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 Polska 2017
- wyłonienie najlepszych znawców piłki nożnej w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych
II. Tematyka konkursu
1. Historia i teraźniejszość małopolskiego futbolu
2. Historia i teraźniejszość polskiego futbolu
3. Historia i teraźniejszość europejskiego i światowego futbolu
III. Patronat Honorowy i organizatorzy konkursu
1. Patronat Honorowy:
- Polski Związek Piłki Nożnej
- Małopolski Kurator Oświaty
2. Organizatorami konkursu są:
- Małopolski Związek Piłki Nożnej
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
- na etapie szkolnym: szkoły podstawowe i gimnazjalne województwa małopolskiego
3. Partnerzy:
- TVP Kraków
IV. Uczestnicy
1. W kategorii szkół podstawowych – młodzież szkolna ucząca się w tych szkołach
2. W kategorii szkół gimnazjalnych – młodzież szkolna ucząca się w tych szkołach
V. Harmonogram konkursu
Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 etapach.
1 etap – eliminacje szkolne w terminie do 28 maja 2017 roku przeprowadzają szkoły podstawowe i gimnazjalne.
2 etap – eliminacje w Okręgach i Podokręgach Piłki Nożnej Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 31 maja 2017 roku przeprowadzają organizatorzy - przedstawiciele MZPN/Okręgów/Podokręgów PN MZPN.
Okręgi i Podokręgi PN Małopolskiego Związku Piłki Nożnej (alfabetycznie):
Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Kraków, Limanowa, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Tarnów, Wadowice, Wieliczka, Żabno.
3 etap – finał wojewódzki w dniu 21 czerwca 2017 roku w Krakowie przeprowadza organizator - Małopolski Związek Piłki Nożnej
VI. Zasady przeprowadzenia konkursu
1 etap - eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły we własnym zakresie w terminie do 28 maja 2017 roku.
Trzech najlepszych zawodników reprezentować będzie szkołę w 2 etapie konkursu. Szkoła może wyłonić swoją reprezentację w konkursie szkolnym, ale może także zdecydować się na desygnowanie do 2 etapu trzech wytypowanych zawodników, nie przeprowadzając eliminacji. W przypadku mniejszej ilości zawodników desygnowanych przez szkołę (1-2) wezmą oni udział w 2 etapie indywidualnie, nie tracąc szansy na awans do finału wojewódzkiego.
Informację zawierającą dane reprezentantów szkoły, dyrekcja (lub nauczyciel wf) przekaże do właściwego terytorialnie Okręgu/Podokręgu w terminie najpóźniej do 29 maja 2017 roku.
2 etap – eliminacje w Okręgach i Podokręgach Piłki Nożnej Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbędą się w dniu 31 maja 2017 roku, zaleca się tę samą godzinę przeprowadzenia eliminacji (np. godz. 10:00). O miejscu przeprowadzenia eliminacji szkoły i uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, terminy będą umieszczone na stronach internetowych MZPN (mzpnkrakow.pl) i Okręgów/Podokręgów.
Prawo startu ma po trzech najlepszych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także uczniowie startujący indywidualnie.
Pytania (jednakowe dla każdego Okręgu/Podokręgu) opracuje Komisja Konkursowa MZPN. Pytania w zapieczętowanych kopertach zostaną dostarczone do organizatorów 2 etapu. Uczestnicy odpowiadać będą na pytania pisemnie.
Najlepszych trzech zawodników w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych będzie reprezentować dany Okręg/Podokręg MZPN w finale wojewódzkim.
Niezależnie od tego, w 2 etapie będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa szkół, która wyłoni najlepsze drużyny szkolne w danym Okręgu/Podokręgu MZPN.
Protokół z turniejów 2 etapu organizatorzy przekażą do Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w terminie do 5 czerwca 2017 r.
3 etap – finał wojewódzki w dniu 21 czerwca 2017 roku w Krakowie.
Prawo udziału mają 3-osobowe reprezentacje 15 Okręgów/Podokręgów MZPN, czyli 45 zawodników w kategorii szkół podstawowych i 45 zawodników w kategorii szkół gimnazjalnych.
Finał rozegrany zostanie według specjalnie opracowanego scenariusza i regulaminu. Finał składać się będzie z części pisemnej i z części ustnej, do której zakwalifikują się po trzy najlepsze reprezentacje Okręgów/Podokręgów. Wyłonieni zostaną także najlepsi zawodnicy w kategorii indywidualnej.
VII. Jury
1. Na każdym etapie konkursu nad prawidłowością jego przebiegu czuwa jury. Przed rozpoczęciem zmagań przewodniczący jury zapoznaje uczestników z regulaminem, w szczególności ze sposobem odpowiadania na pytania oraz podaje zasady oceny odpowiedzi.
2. Do zadań jury należy: zadawanie pytań, przyjmowanie i rozpatrywanie na miejscu protestów, ogłaszanie wyników.
VIII. Nagrody
1. Na szczeblu Okręgu/Podokręgu najlepsi otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz pamiątki ufundowane przez organizatorów.
2. Nagrody dla finalistów turnieju wojewódzkiego – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe, bilety wstępu na mecz UEFA EURO U21 Niemcy - Dania (21.06.2017 w Krakowie) zapewnia organizator Konkursu.
IX. Postanowienia końcowe
1. Informacje nt. Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej MZPN: mzpnkrakow.pl
2. Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Wojewódzkiej Komisji Konkursowej działającej przy Małopolskim Związku Piłki Nożnej w Krakowie przy ul. Solskiego 1.
Małopolski Związek Piłki Nożnej
Data: 
środa, Maj 10, 2017
Back to Top