Kwalifikacja Wojskowa w 2021 Roku

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Łapsze Niżne zostanie przeprowadzona w dniach od 13 do 15 września 2021 r. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 - dawny budynek Urzędu Gminy w Nowym Targu .

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia oraz wezwania imienne, które zostaną dostarczone pocztą. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2002 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach poprzednich.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej, należy zabrać ze sobą dowód osobisty w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub  zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję .

https://wkunowytarg.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2-kwalifikacja-wojskowa-2021/

Data: 
środa, Sierpień 18, 2021