Konsultacje społeczne Programu ochrony powietrza

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego, obowiązującym na terenie województwa małopolskiego. Jego realizacja ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, ochronę ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, szczególnie w zakresie ochrony powietrza. Aktualny Program obejmuje w swojej perspektywie lata 2020-2023.

Zgodnie z obowiązującą ustawą (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.), każdy z mieszkańców  ma prawo do informacji o środowisku, jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dlatego też istnieje możliwość zapoznania się z treścią Programu oraz wysyłania swoich  uwag i zgłaszania wniosków.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać do 27 lipca 2020r.  do końca dnia  poprzez formularz dostępny pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie  do protokołu w Departamencie UMWM.

Treść projektu Programu dostępna poniżej:

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

 

Data: 
wtorek, Lipiec 21, 2020