Trzy krainy logo

Konsultacje społeczne dot. projektu zmiany statutu Gminy Łapsze Niżne od dnia 20 października 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r.

Wójt Gminy Łapsze Niżne, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz uchwały nr XLIV-405/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne informuje, że:

Konsultacje społeczne dot. projektu zmiany statutu Gminy Łapsze Niżne przeprowadzone będą w okresie:
od dnia 20 października 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r.

w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny:
• na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych – http://www.lapszenizne.pl/;
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych;
• w sekretariacie w godzinach pracy urzędu.

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:
• drogą elektroniczną na adres: gmina@lapszenizne.pl;
• drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych
ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne.

Data: 
piątek, Październik 13, 2017
Back to Top