Trzy krainy logo

Konsultacje społeczne dot. projektu zmiany statutu Gminy Łapsze Niżne od dnia 05 września 2018 r. do dnia 19 września 2018 r.

Wójt Gminy Łapsze Niżne, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994)  informuje, że:

Konsultacje społeczne dot. projektu zmiany statutu Gminy Łapsze Niżne przeprowadzone będą w okresie:
od dnia 05 września 2018 r. do dnia 19 września 2018 r.

w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny:
• na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych – http://www.lapszenizne.pl/;
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych;
• w sekretariacie w godzinach pracy urzędu.

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:
• drogą elektroniczną na adres: gmina@lapszenizne.pl;
• drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych
ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne.

Data: 
środa, Wrzesień 5, 2018