Trzy krainy logo

Konsultacje Społeczne

Zarządzenie Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Łapsze Niżne

BIP:  https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,1570369,zarzadzenie-nr-w0050182019-wojta-gminy-lapsze-nizne-z-dnia-4-marca-2019-r-w-sprawie-przeprowadzenia-.html

 

Data: 
poniedziałek, Marzec 4, 2019