Konkurs KRUS on-line dla rolników

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 933),

ogłasza

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY

W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNY ROLNIK, BEZPIECZNA WIEŚ”,

przebiegający pod patronatem medialnym TVP INFO.

Tematem Konkursu jest zakres merytoryczny projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna

Wieś”, w ramach którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi szereg

działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków podczas pracy w gospodarstwach rolnych

oraz chorób zawodowych rolników, jak również kampanie prewencyjne, m.in. „Rola rolnika,

by upadku unikał”, „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz", „Nie ryzykujesz, gdy

znasz i szanujesz”, „Rolniku, nie daj się kleszczom!”, „Kości i stawy też rolnika sprawy”,

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania

testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Udział w Konkursie wymaga:

1) zarejestrowania się na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnienia formularza poprzez podanie następujących danych:

a) imienia i nazwiska;

b) numeru UNO (Unikalny Numer Osoby objętej ubezpieczeniem w KRUS - znajduje się na korespondencji wysyłanej do ubezpieczonego);

c) adresu e-mail;

d) nazwy Użytkownika;

e) hasła do logowania.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku podania nieprawidłowych danych, test rozwiązany przez Uczestnika nie weźmie udziału w klasyfikacji.

2) zaakceptowania na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika IV Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” - treść „Klauzuli (…)” stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Po zarejestrowaniu Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany podczas rejestracji wiadomość zawierającą link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.

Uczestnicy Konkursu rozwiązują test jednokrotnego wyboru, złożony z 25 pytań. Za każdą odpowiedź można uzyskać 0 lub 1 punkt.

Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia 20 listopada 2023 r. do godziny 12:00.

Laureaci Konkursu, wyłonieni zgodnie z zapisami w § 4 ust. 5 Regulaminu, otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Data: 
środa, Październik 25, 2023