Konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA”

Konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA”
 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z Samorządami Województw pod patronatem medialnym miesięcznika „Gazeta Sołecka” ogłasza konkurs na najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
 
Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny
 
Cele konkursu:
 
- Konkurs „Fundusz Sołecki – najlepsza Inicjatywa” organizowany jest w celu promocji idei funduszu sołeckiego.
- Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
- Przekazanie adresatom/uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,
-  Prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,
- Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
- Identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności,
- Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
- Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.
 
Zachęcamy wszystkich sołtysów członków rad sołeckich do udziału w konkursie !
Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeń dostępne w załącznikach.

 

Data: 
czwartek, Grudzień 3, 2020