Komunikat Wójta Gminy Łapsze Niżne w sprawie składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gminy Łapsze Niżne"

Zmiana dotyczy wyznaczenia terenów dla eksploatacji kruszywa na obszarze udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych w miejscowości Frydman – złoże „Frydman IV”.

   Komunikat Wójta Gminy Łapsze Niżne w sprawie składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gminy Łapsze Niżne"

 

Data: 
piątek, Lipiec 10, 2020