Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych w okresie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Komunikat
w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi Interesantów
Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych
w okresie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną, mając na uwadze troskę  o zdrowie  i bezpieczeństwo  klientów i pracowników Urzędu Gminy  w Łapszach Niżnych, zmuszeni jesteśmy  dostosować bezpośrednią  obsługę interesantów urzędu do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów.

1. Zaleca się kontakt z Urzędem Gminy w Łapszach Niżnych  przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Kontakt:
telefon:  0 18 262 89 15  
adres mailowy: gmina@lapszenizne.pl
adres skrytki E-PUAP: skrytka/4xxb07g1az
stanowiska kontakt : https://www.lapszenizne.pl/urzad-gminy/kontakt-stanowiska

Niezbędne druki są możliwe do pobrania ze strony https://www.lapszenizne.pl/formularze-i-wnioski.

2. Zachęcamy  do regulowania zobowiązań finansowych wobec gminy (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowe) za pomocą bankowości elektronicznej.

Konto  urzędu: Bank Spółdzielczy w Nowym Targu o/Niedzica 43881200050010000004170001

3. Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady:
- liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Uwaga:
Prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących. Prosimy o przychodzenie do urzędu o umówionej godzinie, aby minimalizować czas oczekiwania na obsługę. 

4. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji  rąk przy wejściu do urzędu, zakrywania ust i nosa oraz zachowania wymaganego dystansu do 1,5 m między petentem
a pracownikiem urzędu.

5. Przy wejściu do budynku na poziomie – 1 Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych  umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia!

 

Data: 
poniedziałek, Marzec 22, 2021