Trzy krainy logo

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa pracy z nawozami i środkami ochrony roślin

Rolnicy wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy są narażeni na ich negatywne oddziaływanie.

W załączeniu znajduje sie list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adama Sekścińskiego nawiązujący do tego problemu. Zachęcamy do lektury.

 

 

Back to Top