Komunikat dot. odśnieżania chodników

Szanowni Mieszkańcy, w związku z trwającym okresem zimowym i pojawiającymi się opadami śniegu, przypominam Państwu o konieczności odśnieżania chodników przyległych do Państwa nieruchomości, zapobiegania śliskości oraz usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami. Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą za odśnieżanie chodników bezpośrednio przylegających do posesji odpowiada jej właściciel. W związku z powyższym apeluję, aby właściciele posesji zadbali o chodniki leżące przy ich nieruchomościach. Z góry dziękuję za udział w utrzymaniu czystości i porządku w naszej Gminie oraz dbanie o bezpieczeństwo i porządek w naszym wspólnym sąsiedztwie.

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Łapsze Niżne

                                                                                                                                 Jakub Jamróz

 

Data: 
piątek, Styczeń 27, 2023