Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej (m.in. zasiłek stały, zasiłek celowy, zasiłek okresowy) od października 2019 r. wypłacane będą w dniach 27-30 każdego kolejnego miesiąca.

                    Z poważaniem

Magdalena Grywalska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łapszach Niżnych

Data: 
wtorek, Październik 22, 2019