Informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2020 roku, Rada Gminy Łapsze Niżne podjęła Uchwałę Nr XXII- 221/20 na podstawie której od 1 stycznia 2021 roku, obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Data: 
piątek, Grudzień 11, 2020