Informacja o zmianie terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne informuje, że w miesiącu październiku br. nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych. Terminy zbiórek w poszczególnych miejscowościach zostały przedstawione poniżej.

   27.10.2020 r. (wtorek)     – FRYDMAN , FALSZTYN , NIEDZICA ZAMEK

   28.10.2020 r. (środa)       – NIEDZICA , KACWIN , ŁAPSZE NIŻNE

   29.10.2020 r. (czwartek) -  ŁAPSZE WYŻNE, TRYBSZ, ŁAPSZANKA

Powyższa zmiana spowodowana jest odbiorem dużej ilości ww. odpadów z terenu naszej Gminy. W związku z tym zachodzi potrzeba zapewnienia sprawnego odbioru wszystkich odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytych opon, zyżytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych sprzed Państwa nieruchomości w sposób zgodny z przepisami w zakresie przyjmowania i przetwarzania tych odpadów oraz zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w czasie wykonywania tych czynności.

Data: 
wtorek, Wrzesień 15, 2020