Trzy krainy logo

Informacja o wystąpieniu zgnilca amerykańskiego pszczół oraz wyznaczeniu obszaru zapowietrzonego

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje o wystąpieniu zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego. W związku z powyższym teren miejscowości Trybsz uznany został za obszar zapowietrzony. Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na wystąpienie choroby.
Ponadto na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
 przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu,
 organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Bliższe informacje o wyznaczonym obszarze zapowietrzonym znajdują się w Rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego

Data: 
środa, Maj 10, 2017
Back to Top