Trzy krainy logo

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

IMGW ostrzega:
Zjawisko/stopień zagrożenia wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Obszar zlewnie Skawy, Raby, Dunajca i Ropy (małopolskie)
Ważność (cz. urz.) od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017
Przebieg W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie przekroczone zostaną stany ostrzegawcze - w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa. Punktowo, w miejscu wystąpienia najbardziej intensywnych opadów deszczu, możliwe jest prze-kroczenie stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk Wawrzyniec Kruszewski
Godzina i data wydania 20.09.2017 - godz. 15:43
SMS IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od22:00/20.09.do20:00/22.09.2017
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Więcej informacji w załączniku

Data: 
czwartek, Wrzesień 21, 2017
Back to Top