Trzy krainy logo

Informacja dla właścicieli lasów

W związku z zatwierdzeniem Uproszczonych planów urządzenia lasu dla właścicieli lasów prywatnych położonych na terenie Gminy Łapsze Niżne, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu informuje:
• dla właścicieli lasów dostępne są indywidualne karty określające zadania do wykonania na poszczególnych działkach leśnych, które można odbierać w budynku Starostwa Nowotarskiego po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 18 26 613 47,
• o obowiązku właścicieli lasów, którym jest cechowanie drewna zgodnie z art. 14a ustawy o lasach – realizacja zadań związanych z gospodarką leśną wynikającą z zapisów uproszczonych planów urządzania lasu,
• czynności związane z cechowaniem drewna i wystawianiem świadectwa legalności pozyskania drewna wykonują specjaliści ds. lasów prywatnych zatrudnieni przez Starostę Nowotarskiego,
• pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu jest zagrożone karą grzywny oraz przepadkiem drewna.

Data: 
piątek, Grudzień 29, 2017
Back to Top