Trzy krainy logo

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Łapsze Niżne przypomina rolnikom, że w dniach od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2017 r do dnia 31 lipca 2017 r.
Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy, pokój nr 17 lub ze strony internetowej urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych lub pod nr telefonu 18 2659319 w. 41 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Ponadto prosimy na wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze o podanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot podatku - ułatwi to sprawne dokonywanie wypłat.

Data: 
poniedziałek, Lipiec 31, 2017
Back to Top