Trzy krainy logo

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń w 2018 r. Prosimy o składanie oświadczeń wraz z wydrukiem z kasy fiskalnej o rocznej sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, stan na dzień 31 grudnia 2017 roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych terminach (tj. 31 styczeń, 31 maj, 30 wrzesień) zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy.

Oświadczenie za rok 2017

Data: 
poniedziałek, Styczeń 8, 2018
Back to Top