"I Małopolski Turniej Wsi Dębno"

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Dębno „Dębińskie Pasje” oraz Wójt Gminy Dębno zapraszają do wzięcia udziału w I Małopolskim Turnieju Wsi Dębno.

Turniej organizowany jest w ramach „I Małopolskiego Turnieju Wsi Dębno 2021”, który to jest realizowany w ramach „Otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2021 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej – pn. „Małopolska na Sportowo”.

Celem turnieju jest:
1. Krzewienie kultury fizycznej,
2. Krzewienie aktywności ruchowej,
3. Propagowanie zdrowego trybu życia,
4. Rozwój stosunków społecznych w środowisku wiejskim,
5. Wsparcie integracji małych społeczności,
6. Propagowanie wzajemnej tolerancji i akceptacji,
7. Popularyzowanie piłki nożnej.

Turniej odbędzie się w II Etapach:
Etap I – faza grupowa rozgrywana 12 oraz 13 czerwca 2021 r.
Etap II – faza pucharowa rozgrywana 19 czerwca 2021 r.

Turniej dedykowany jest dla amatorskich, niezrzeszonych drużyn, składających się z mieszkańców wsi (do 5 tyś mieszkańców) z terenu województwa małopolskiego. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu oraz w trakcie rozgrywki dyskwalifikuje drużynę.

Zgłoszenia drużyny należy dokonać do 6 czerwca 2021 r.:
- Internetowo pod adresem - https://forms.gle/CieVWhrYnLffgeoi7

7 czerwca 2021 r. odbędzie się weryfikacja zgłoszonych drużyn oraz zostanie rozesłana informacja do zakwalifikowanych zespołów.

 

Więcej informacji dostępnych w załączonym wraz z załacznikami Regulaminie dostępnym poniżej.

Data: 
poniedziałek, Maj 31, 2021