Gmina Łapsze Niżne, jest w trakcie realizacji grantu w ramach konkursu Cyfrowa Gmina.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 5130/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, została podpisana przez przedstawicieli „Cyfrowej Gminy” w dniu 14.04.2022r.

Maksymalna wartość grantu dla Gminy Łapsze Niżne wynosi: 280 650,00 zł.

Gmina realizuje zadania, polegające na zakupie sprzętu IT oraz oprogramowania, celem usprawnienia pracy urzędu oraz w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem. W ramach niniejszego grantu, został również zakupiony serwer dla jednostki podległej gminie. Dzięki zadaniu, poprawi się jakość świadczonych usług przez gminę. Zadanie zapewni również zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Aktualnie do zrealizowania zostało zadanie pn.:  „Modernizacja sieci wraz z usługami wdrożeniowymi dla Gminy Łapsze Niżne”.

 

Data: 
środa, Marzec 15, 2023