Trzy krainy logo

FIO Małopolska Lokalnie Południe – możesz zdobyć mały grant na lokalną inicjatywę!

6 lipca 2018 rusza nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie Południe”, w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać małe granty na realizację lokalnych inicjatyw lub/i rozwój organizacji.

Wnioski należy składać poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie www.malopolskalokalnie.pl 
od dnia 16.07.2018 r. do dnia 15.08.2018 r. do godziny 16.00.

W ramach programu będzie można składać projekty na działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego oraz na rozwój młodej organizacji pozarządowej – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych oraz bieżącą działalnością organizacji.

Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które mają siedzibę i planują realizować działania na terenie gmin i powiatów w południowej części województwa małopolskiego.

Celem konkursu jest tworzenie partnerstw na rzecz zwiększania zaangażowania obywateli w podejmowanie inicjatyw oddolnych. Zatem będziemy wspierać ludzi i organizacje, które chcą wspólnie działać na rzecz swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących.

Konkurs FIO Małopolska Lokalnie Południe prowadzony jest równolegle w 4 subregionach, a powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych:
Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia, Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Fundacji Horyzont360.

Data: 
piątek, Lipiec 20, 2018
Back to Top