Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower czy ruch pieszy.

Zeroemisyjna mobilność dla każdego to temat przewodni tegorocznej edycji. Kampania ETZT 2020 zachęcać ma wszystkich Mieszkańców do podjęcia działań, które mogą przynieść natychmiastowe skutki i przyczynić się do rozwiązania problemów smogu, zanieczyszczenia, emisji dwutlenku węgla lub zatorów komunikacyjnych.

Tegoroczna edycja odbywać się będzie w szczególnych warunkach, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną na świecie.  Większość wydarzeń poświęconych tematowi zeroemisyjnej mobilności z pewnością zostanie przeniesiona w świat wirtualny lub będzie realizowana w  mniejszym gronie odbiorców. Nie stanowi to jednak przeszkody dla indywidualnych działań. Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przewidziane są na kilka dni września, jednakże działania służące ochronie środowiska powinny być kontynuowane przez cały rok. Jak można przyłączyć się do wydarzenia? Oprócz oficjalnych inicjatyw zarejestrowanych na stronie projektu (https://mobilityweek.eu/2020-participants/?year=2020&country=PL), można podjąć mnóstwo samodzielnych starań, służących obniżeniu emisji dwutlenku węgla w powietrzu. Zakończenie ETZT przypada na dzień 22 września, w którym na całym świecie obchodzony jest Dzień bez Samochodu. Dzień bez Samochodu ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach. W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2004 roku, pod patronatem Ministerstwa Środowiska.

Mobilność zeroemisyjna

Hasło kampanii promuje ambitne cele osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie w perspektywie do 2050 r., ale również podkreśla znaczenie dostępności niskoemisyjnych środków transportu dla wszystkich Mieszkańców. Mobilność zeroemisyjna to mobilność czysta, opierająca się na energooszczędnych rozwiązaniach. Chociaż cel długoterminowej strategii jest odległy, już teraz trzeba zacząć działać, aby w przyszłości móc obserwować  pozytywne efekty zmian. ETZT ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu, takich jak:

  • oszczędność pieniędzy i czasu,
  • poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach,
  • pozytywny wpływ na środowisko i poprawę jakości powietrza,
  • przyjazna przestrzeń dla wszystkich użytkowników dróg

Zarówno chodzenie pieszo, jak i jazda na rowerze to aktywne środki poruszania się, które wpisują się w cele akcji. Kampania zachęca do wybierania aktywnych form poruszania się lub łączenia chodzenia pieszo i jazdy na rowerze. Chodzenie pieszo i jazda na rowerze dają wiele korzyści takich ja łatwość  poruszania się w zatłoczonym mieście,  brak emisji oraz pozytywny wpływ na zdrowie

Korzyści dla zdrowia:

  • Rowerzyści żyją średnio 2 lata dłużej.

 

     + 2 Lata

 

  • 25 minut energicznego spaceru dziennie wydłuża życie nawet o 7 lat!

 

+ 7 Lat


 

Data: 
wtorek, Wrzesień 15, 2020