EKOINTERWENCJA

Na stronie internetowej powietrze.malopolska.pl uruchomione zostało narzędzie w postaci formularza pn. EKOINTERWENCJA, które umożliwia  zgłaszanie naruszeń z zakresu ochrony środowiska. W formularzu można zgłosić naruszenia przepisów w czterech obszarach:

 - spalanie odpadów

 - eksploatacja kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej

 - naruszenie przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorcę

 - sprzedaż węgla złej jakości

Zgłaszane nieprawidłowości kierowane zostają do odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów w danym obszarze ochrony środowiska.

Formularz dostępny pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/

Data: 
wtorek, Listopad 12, 2019