Dofinansowania dla Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich w całym kraju do udziału w programie grantowym „KGW – krzepkie i zdrowe”.‼️
Zasady udziału w programie grantowym:

- Koło Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW tworzy projekt, w którym przedstawia działania w zakresie profilaktyki zdrowia na wsi, w szczególności członkiń Kół Gospodyń Wiejskich,
- pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to aż 40 tys. zł brutto,
- w programie grantowym główny grant to nawet 15 tys. zł brutto na realizację projektu,
- projekt będzie można zrealizować do dnia 31 grudnia 2021 roku,
- wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie elektronicznej do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 23:59 na adres konkurs@pomaganie-krzepi.pl ,
- jedno KGW może złożyć tylko jeden wniosek,
- więcej szczegółowych informacji na temat programu grantowego (w tym wzór wniosku) można znaleźć w regulaminie (u dołu strony),
-zwycięskie projekty zostaną ogłoszone na stronie internetowej fundacji www.pomaganie-krzepi.pl oraz profilu Facebook: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi do dnia 30 września 2021 roku.
- Pozostałe granty to dofinansowanie do 5 tys. zł brutto (do wyczerpania puli środków).
 
Szczegółowe informacje dostępne bezpośrednio u organizatora pod numerem tel. 695-650-476 lub na stronie:
 
Zachęcamy do udziału !

 

:

 
Data: 
poniedziałek, Sierpień 23, 2021