Trzy krainy logo

"Dobry Start" dla ucznia

Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko.

"Dobry Start" dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 18 roku życia, lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

W gminie Łapsze Niżne wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Jana Pawła II 18 w Łapszach Niżnych.

 Ważne!

  • Wniosek należy złożyć do 30 listopada
  • Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Data: 
środa, Czerwiec 13, 2018