Do 5.01.2021 r. do godz. 10:00 termin składania karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych, informuje o naborze wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

Udział w Programie ma zapewnić osobom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną:

– czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,

– wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,

– podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez m.in. naukę technik wspomagania, pielęgnacji.

W ramach Programu można uzyskać wsparcie w następujących formach:

1. świadczenie usługi w ramach pobytu dziennego w

– miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

– ośrodku wsparcia prowadzonym przez samorząd, innym miejscu wskazanym przez opiekuna, które pozytywnie zaopiniuje gmina;

2. świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w

– ośrodku/ placówce zapewniającej całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

– innym miejscu wskazanym przez opiekuna prawnego lub uczestnika programu, które uzyska pozytywna opinię gminy /powiatu realizującego program.

WAŻNE: w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określone w ustawie o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu solidarnościowego lub z innych źródeł. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia
w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” powinny wypełnić kartę zgłoszenia do Programu i złożyć ją na dziennik podawczy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przy ulicy Jana Pawła II 61 osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (z warunkiem dostarczenia w razie przystąpienia do Programu oryginału Karty) do dnia 5 stycznia 2021 r. do godz. 10:00. Dostarczone karty pozwolą na zdiagnozowanie potrzeb w zakresie opieki wytchnieniowej i pomogą w podjęciu decyzji o ewentualnym przystąpieniu Gminy do Programu. Kartę zgłoszenia do Programu można pobrać tutaj: Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa

Więcej informacji uzyskacie Państwo dzwoniąc do pracowników socjalnych pod nr tel. 18 265 91 45.

Pozdrawiam serdecznie

Magdalena Grywalska

Data: 
środa, Grudzień 30, 2020