Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - złóż deklarację

1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód.

Wejdź na stronę zone.gunb.gov.pl , naciśnij "złóż deklarację" wypełnij ją i wyślij.

Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w Urzędzie Gminy właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do Urzędu listem poleconym.

Na wysłanie deklaracji właściciel/zarządca nieruchomości ma 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

  1. Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  2. Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  3. Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy,
  4. Adres e-mail również opcjonalnie,
  5. Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Dodatkowe informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Dokumenty do pobrania: (ze strony https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji

Wzory deklaracji

Przykłady wypełnionych deklaracji

 

 

 

 

 

 

 

Data: 
czwartek, Listopad 25, 2021