Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – inwentaryzacja źródeł ciepła

Województwo Małopolskie już w 2017 roku w ramach Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski,  wprowadziło inwentaryzację ogrzewania budynków we wszystkich małopolskich gminach. Od tamtej pory, w naszej gminie zbierane są informacje dot. rodzaju i stanu technicznego kotłów i innych źródeł ciepła, z których korzystają mieszkańcy,  a także stanu technicznego budynków. W tym celu, pod wszystkie zamieszkałe adresy wysłane zostały ankiety z prośbą o wypełnienie i odesłanie do urzędu - udzielenie odpowiedzi było dobrowolne. 

Obecnie, na szczeblu rządowym, powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Jest to baza, do której mają trafić wszystkie źródła ogrzewania ze wszystkich miejscowości. Projekt ten będzie obowiązywać na terenie całej Polski. W przypadku bazy centralnej, udzielenie informacji na temat sposobu ogrzewania  budynku będzie obowiązkowe.  W najbliższej przyszłości zostanie to uregulowane prawnie.

W momencie utworzenia bazy ogólnokrajowej, wszystkie budynki (również pustostany/budynki niezamieszkałe), zostaną do niej wpisane,  a za przekazanie informacji odpowiedzialne będą urzędy. Na terenie gminy z pewnością pojawią się ankieterzy, którzy będą zbierać informacje od mieszkańców bezpośrednio w terenie (dot. adresów, z których dane nie zostały przekazane do urzędu).

Aktualizacja danych umożliwi Gminie wywiązanie się z obowiązku realizowania w/w programu oraz uniknięcia kar administracyjnych nakładanych na Gminę podczas kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska.

W związku z tym, ponawiamy do Państwa prośbę o uzupełnianie informacji dot. sposobu ogrzewania budynków. Pozyskane dane z ankiet nie będą wykorzystane do otrzymania dotacji, jedynie posłużą do stworzenia bazy informacji o stanie energetycznym budynków na terenie gminy. Zbierane są informacje dot. rodzaju pieca – kocioł c.o. zasypowy lub automatyczny/ piec kaflowy/trzon kuchenny/kominek,  rodzaju i ilości stosowanego paliwa, sposobu ocieplenia budynku, stanu stolarki drzwiowej i okiennej, odnawialnych źródeł energii zamontowanych w  budynku.

Dodatkowo,  ankiety w wersji papierowej będą ponownie wysłane pod każdy adres w Nowym Roku. Bardzo prosimy o pomoc przy uzupełnianiu bazy ogrzewania na terenie naszej gminy.

Wszystkie niezbędne informacje związane z istniejącą bazą oraz bazą CEEB, przekazywane będą na bieżąco  w zakładce Baza inwentaryzacji ogrzewania budynków

Informacje o wykonanych inwestycjach można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną (ankiety dostępne w zakładce), mailowo: ekodoraca@lapszenizne.pl, telefonicznie: 18 26 28 927 lub osobiście przez cały rok u Ekodoradcy (pokój nr 19).

Data: 
środa, Wrzesień 9, 2020