Analiza problemu ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Łapsze Niżne

Informujemy, że Gmina Łapsze Niżne przystąpiła do przeprowadzenia analizy problemu zjawiska ubóstwa energetycznego.

Celem wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, która umożliwi w przyszłości przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców  oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację
z dostępnych źródeł zewnętrznych.

Konieczność wykonania przez Gminę Łapsze Niżne analizy zjawiska ubóstwa energetycznego wynika z obowiązującego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. 

Ubóstwo energetyczne –  to zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na które składa się utrzymanie adekwatnego standardu ciepła i zaopatrzenie w pozostałe rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych potrzeb funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospodarstwa domowego.

Głównymi czynnikami wpływającymi na ubóstwo energetyczne są: przyczyny techniczne (niski poziom efektywności energetycznej budynków, wadliwe działanie instalacji grzewczych), przyczyny ekonomiczne (bezrobocie, niskie dochody gospodarstw domowych, rosnące ceny energii), przyczyny związane z nieefektywnym korzystaniem z urządzeń grzewczych i elektrycznych.

Gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego często nie stać na termomodernizację domów oraz na wysokosprawne urządzenia grzewcze i energetyczne.

Istnieją trzy najistotniejsze przyczyny zjawiska ubóstwa energetycznego. Występują one odrębnie lub potęgują się wzajemnie:

  • Ograniczone możliwości finansowe, często ubóstwo ekonomiczne, uniemożliwiające dokonywanie systematycznych opłat za energię.
  • Zły stan techniczny budynków mieszkalnych i systemów grzewczych oraz ich niska efektywność energetyczna.
  • Nieumiejętne, nieoszczędne korzystanie z dostępnej energii – używanie nieefektywnego, nieenergooszczędnego sprzętu, brak świadomości nieuzasadnionych strat energii, brak wiedzy na temat możliwości oszczędzania energii.

Do przeprowadzenia analizy zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie naszej gminy została upoważniona firma:

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł, z siedzibą w Ustroniu 43-450, ul. Sikorskiego 10.

Sposób przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Łapsze Niżne jest zgodny z metodologią przyjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:

https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/wytyczne-ubostwo-energetyczne/

 

Data: 
czwartek, Kwiecień 28, 2022