Trzy krainy logo

„Aktywna tablica” w Gminie Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, w ramach rządowego  program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019  dla czterech szkół podstawowych terenu gminy (z Frydmana, Łapsz Wyżnych, Trybsza i Kacwina).

Wniosek został oceniony pozytywnie, w wyniku czego gminie przydzielono na realizacje zadania kwotę dotacji  w wysokości 56 000,00 zł.

W ramach „Aktywnej Tablicy” szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe.

Każda szkoła otrzyma 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych.     

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia  o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Celami szczegółowymi Programu są:

  • wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
  • zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do Programu szkół dostępu do pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;
  • zapewnienie uczniom szkół zakwalifikowanych do Programu a także ich nauczycielom, szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie z tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, interaktywnych monitorów dotykowych.

 

Data: 
środa, Październik 25, 2017
Back to Top