1 sierpnia - trening systemu alarmowania

Szanowni mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne

 

 

 

uprzejmie informujemy, że zgodnie z pismem nr WB-I.647.24.2020 z dn. 17.06.2020 Wojewody Małopolskiego, w dniu 1 sierpnia 2020r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu alarmowania.  

Celem treningu będzie sprawdzenie sprawności systemu alarmowania (syren alarmowych) na terenie województwa małopolskiego. Włączenie syren w ramach treningu będzie jednocześnie upamiętnieniem 76.  rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Podstawą przeprowadzenia treningu jest  § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania.

 

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem, zwróciłem się z prośba  o przeprowadzenie przez Ochotniczą Straż Pożarną treningu systemu alarmowego  - w dniu 1 sierpnia 2020 roku
o godzinie 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy
(odwołanie alarmu – ciągły dźwięk
w okresie trzech minut)  
emitowany przez syreny oraz jednoczesnego upamiętnienia 76. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego”.

 

Po wykonaniu treningu (uruchomieniu syren alarmowych), proszę o krótka mailową informacje potwierdzającą. Natomiast w przypadku nie włączenia się w trening proszę o informację,
o przyczynach niezrealizowania treningu.

Data: 
piątek, Lipiec 31, 2020
Back to Top