Monitoring zanieczyszczenia

Pomiar stężenia PM10 w miejscowości Łapsze Niżne