Mieszkańcy Łapszanki Śladami Niepodległej

poniedziałek, Listopad 19, 2018

Rok 2018 jest dla nas, Polaków, rokiem szczególnym. Właśnie teraz upływa dokładnie sto lat od chwili, kiedy nasza ukochana Ojczyzna odzyskała wolność i niezależność.

Dniem, w którym uczciliśmy to niesamowicie ważne wydarzenie w naszej Szkole Podstawowej w Łapszance, był piątek – 9 listopada. Uroczyste obchody przygotowały zgromadzonych do głębokiego przeżycia rocznicy Odzyskania przez Rzeczpospolitą Niepodległości.

 

Niecodzienne obchody Święta Niepodległości rozpoczęliśmy na boisku sportowym w promieniach słońca. Uczniowie, ustawieni w szeregach, unieśli w górę kartki, które utworzyły biało-czerwone barwy polskie. Kilka minut później wice-przewodnicząca Samorządu Szkolnego wprowadziła poczet godnie reprezentujący polskie symbole narodowe: flagę państwową (Tomasz Sołtys) i godło Rzeczpospolitej Polskiej (Zuzanna Kania). O godzinie 11:11, łącząc się z rodakami w całym kraju, wszyscy zgodnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. Nawet najmłodsze dzieci zachowały szczególną dla charakteru tej uroczystości powagę.

Wprowadzeni w odświętny nastrój, udaliśmy się do budynku szkoły, by móc uczestniczyć w części artystycznej przygotowanego programu. Tam mieliśmy okazję wysłuchać znanej pieśni żołnierskiej pt. Rozkwitały pąki białych róż wykonanej przez naszych najmłodszych milusińskich przy dźwiękach gitary.

Następnie na małej scenie wystąpili uczniowie starszych klas, którzy przypomnieli o najważniejszych dla nas, Polaków, wartościach. Odtworzyli najważniejsze wydarzenia z przeszłości naszego narodu – począwszy od czasów Lecha, by rozważyć trzy znaczące w historii Polski słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. Młodzi aktorzy snuli opowieści o pierwszym polskim królu - Bolesławie Chrobrym i Władysławie Jagielle, który poprowadził naszych rycerzy do znamiennego zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem. Przedstawili też smutne losy Ojczyzny, doprowadzonej do upadku w wyniku rozbiorów przez Trzy Czarne Orły. Wspominali chwile nadziei naszych przodków na wyprowadzenie ziemi ojców z niewoli i uratowanie jej zagrożonej niepodległości (z pomocą  dzielnych kosynierów) przez wielkiego bohatera narodowego, jakim był Tadeusz Kościuszko. Występujący na scenie uczniowie zaprezentowali też – najważniejszą tego dnia – scenę z Józefem Piłsudskim, który pomógł Polsce ponownie się narodzić. Po odzyskaniu wolności równo sto lat temu, w roku 1918, pokierował Polakami - stanął na ich czele, aby znów, po 123 latach niewoli, Ojczyzna była niepodległa. Wspomnienia uosobionej Polski sięgnęły również czasów II wojny światowej. Scena, w której mogliśmy ujrzeć bohaterstwo dzieci z Wrześni, wzruszała do głębi. Nastrój, przesiąknięty niszczycielską siłą wojny, utrzymali uczniowie z przejęciem deklamujący liryczne utwory pokolenia Kolumbów. Nie zabrakło też odwołania do czasów powojennych i komunistycznych. Na scenie ujrzeliśmy kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przypomniał o pontyfikacie Jana Pawła II. Mieliśmy jeszcze okazję przyjrzeć się wydarzeniom, będącym następstwem wprowadzenia stanu wojennego, oraz zwycięstwu wielkiego ruchu społecznego – Solidarności, która poprowadziła naród do wyzwolenia spod jarzma rządów komunistycznych.

Uroczystą akademię zakończył poruszający występ uczestników III Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych w Łapszach Niżnych, którzy zaśpiewali rzewne piosenki żołnierskie.

Obchody Święta Niepodległości, w których wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności oraz wszyscy uczniowie SP w Łapszance wraz z gronem pedagogicznym, pozwoliły nam zrozumieć powagę uroczystości. Wydarzenia tego dnia, odbywające się w pełnym skupieniu, uświadomiły zgromadzonym, że tylko naród, który zna swoją przeszłość i odnosi się do niej z szacunkiem, może przetrwać i zbudować swoją przyszłość. Jutro naszej ukochanej Ojczyzny leży w naszych rękach. Bądźmy więc Polakami, którzy będą dla Niej chlubą, którzy znają Jej burzliwą, krwawą historię i rozumieją, co znaczy Jej imię: POLSKA!

Anna Bylina-Stanek