MECENAT MAŁOPOLSKI 2016

Realizacja projektów przez organizacje samorządowe:

• Stowarzyszenie „Dzieci i Młodzież Spisza” realizowało projekt pn. „Opowiem Ci o Spiszu – regionalne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży”  http://www.gok.lapszenizne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=279:zrealizowany-projekt-&catid=38:fp-items

• Ochotnicza Straż Pożarna przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych zrealizowała projekt  pn: „ Wspieranie kultury ludowej poprzez doposażenie w stroje regionalne dziecięcych zespołów Małe Jedlicki i Łapsańskie Fijołecki z Łapsz Wyżnych”. Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych dotacji w wysokości 2 000, 00 zł w ramach II edycji konkursu pn. „Mecenat Małopolski”.

https://www.lapszenizne.pl/aktualnosci/dotacja-w-wysokosci-2-000-00-zl-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-lapszach-wyznych

• Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przełom” we współpracy ze Szkołą Podstawową w Trybszu zrealizował projekt pn: „PARADNE TRYBSKIE DZIECI”

https://www.lapszenizne.pl/aktualnosci/podsumowanie-projektu-paradne-trybskie-dzieci