„Małopolska Wieś 2021"

Gmina Łapsze Niżne otrzymała środki w wysokości 20 000,00 zł na realizację  zadań własnych gminy na terenie sołectwa Kacwin.W ramach otrzymanej dotacji zrealizowane zostanie zadanie pn. „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych przy kapliczkach przydrożnych oraz zakup wyposażenia do Remizy OSP w miejscowości Kacwin” - Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn.„Małopolska Wieś 2021"

 

Podsumowanie realizacji projektu

Zakończona została realizacja zadania pn.: „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych przy kapliczkach przydrożnych oraz zakup wyposażenia do Remizy OSP w miejscowości Kacwin”. Zakres zrealizowanycyh prac obejmował:

  • wykonanie i montaż tablic informacyjnych przy 8 kapliczkach w miejscowości  Kacwin
  • zakup i montaż zmywarki gastronomicznej wraz z wyposażeniem;
  •  zakup i dostawa mechanizmu ręcznego do kurtyny scenicznej;
  •  montaż mechanizmu ręcznego do kurtyny scenicznej;
  •  zakup i dostawa projektora i ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem;
  •  montaż  projektora i ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem;
  •  zakup mikrofonu pojemnościowego;
  •  zakup sprzętu kuchennego ( warnik do wody poj. 10 l., - 2 szt.);
  • wykonanie i montaż tablicy informacyjne

Zadanie zostało w całosci sfinansowane ze środkó budżetu Województwa Małopolskiego w ramach przyznanej dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł w konkursie "Malopolska Wieś 2021" - kategoria Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2021, na sołectwo Kacwin.

 

W dniu 29.09.2021 r. miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu "Małopolska Wieś 2021", podczas którego Wójt Gminy Łapsze Niżne wraz z Panem Józefem Radeckim - sołtysem wsi Kacwin, oficjalnie odebrali nagrodę o wartości 20 000 zł na realizację zadań własnych gminy na terenie sołectwa Kacwin.

lipiec 5, 2021 | Aktualność

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Łapsze Niżne kwotę 20 000,00 zł dotacji zadania własne gminy na terenie zwycięskiego sołectwa służące podniesieniu atrakcyjności wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców.