„Kreatywne lekcje języka polskiego” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Frydmanie

poniedziałek, luty 11, 2019

Jak sprawić, by lekcje stały się inspirujące, aktywizowały uczniów i dawały satysfakcję pedagogom? W naszej szkole nauczyciele stale podejmują próby poszukiwania nowych rozwiązań, będących sposobami na zainteresowanie uczniów literaturą, sztuką, gramatyką i ortografią. Poszukiwania te trwają na bieżąco i polegają na odkrywaniu różnorodnych metod i form pracy. Wiele inspiracji  przedstawiają zdjęcia zamieszczone w szkolnej galerii zdjęć. Ukazują one wytwory pracy dzieci w postaci makiet lapbooków, plakatów czy inscenizacji. Myślenie projektowe jest bowiem sposobem na lepsze poznanie i zapamiętanie tekstów literackich. Zabawy projektowe mają także posłużyć przełamywaniu barier myślowych, poznawaniu nowej perspektywy i twórczym przekształceniom.