Konkurs na innowacyjne rozwiązania dot. zmniejszenie ubóstwa energetycznego

Na stronie: https://tackleenergypoverty.ashoka.org/pl pojawił się konkurs skupiający innowacyjne rozwiązania mające na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ashoka jest międzynarodową organizacją non-profit promującą przedsiębiorczość społeczną. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić od 21 lutego, godz. 9:00 CET do północy 12 kwietnia 2019.  Formularz można wypełnić w jednym z poniższych języków: angielskim, polskim, czeskim, węgierskim, rumuńskim i bułgarskim.

Nagrodą dla najlepszych inicjatyw jest pięć miesięcy wsparcia dla projektu. Wsparcie mentorskie polegać będzie na kilku indywidualnych i/lub zorganizowanych sesjach w krajach finalistów, łącznie około 300 godzin szkoleń. Równowartość wsparcia mentorskiego to około 55 000 EUR na każdy projekt. Na końcu programu mentorskiego wszyscy finaliści spotkają się na dwudniowej imprezie w Brukseli. Podczas tej imprezy ostaną wyłonieni zwycięzcy (jedna inicjatywa na kraj). Każdy laureat otrzyma nagrodę w wysokości 3 500 EUR.

 Możesz się zgłosić, jeśli:

  •     Jesteś przedstawicielem lub przedstawicielką organizacji pozarządowej, instytucji akademickiej, startupu
  •     Jesteś osobą niezależną lub należącą do nieformalnej grupy, i masz skończone 18 lat
  •     Masz dojrzały projekt, który przynajmniej od roku jest wdrażony, może potwierdzić swoją efektywność i jest gotowy na rozszerzenie zasięgu (wzięcie udziału w tym projekcie jest okazją do rozwinięcia strategii)
  •     Masz młody pomysł/projekt we wczesnej fazie rozwoju (uczestnictwo w programie jest okazją do pokazania Twojej świeżej perspektywy na ubóstwo energetyczne i zbudowanie dobrej podstawy i trwałej strategii)
  •     Zarówno Ty, jak i Twoja organizacja, musicie mieszkać w jednym z podanych krajów: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria
  •     Zarówno Ty, jaki i osoby z Tobą współpracujące, musicie mieć możliwość podróżowania na międzynarodowe spotkania – w czerwcu na Otwarcie Programu Budowania Wpływu i w grudniu na finał programu

Dodatkowe uwagi:

  •     Organizacje for-profit, agencje rządowe i fundacje korporacyjne nie mogą brać udziału w naborze do programu
  •     Ty oraz Twoja organizacja, możecie złożyć aplikacje na dwa różne projekty, z których tylko jeden będzie mógł być wybrany w dalszym etapie programu
  •     Spośród 15 wybranych finalistów i finalistek, minimum 10 będzie pomysłami dojrzałymi i maksymalnie 5 nowymi.

Więcej informacji oraz Regulamin konkursu: https://tackleenergypoverty.ashoka.org/pl/aplikuj-teraz